11.02.2018 11:29

POZVÁNKA

na Výroční členskou konferenci Tenisového klubu Ruzyně, která se bude konat ve čtvrtek 22.2.2018 od 18,00 hod. v klubovně na tenisových kurtech.

 

                                                                                       Srdečně zve výbor TK Ruzyně

 

P.S. Prosíme o předání pozvánky plnoletým členům TK Ruzyně, na které nemáme e-mailovou adresu (a kteří nesledují webové stránky www.tenisruzyne.cz ani nečtou zprávy na nástěnce na kurtech). Zároveň prosíme o zprávu, zda se konference zúčastníte nebo nezúčastníte, a to do 19.2.2018 na e-mail strakak@tiscali.cz.

 

Program výroční konference Tenisového klubu Ruzyně

konané dne 22.2.2018

1.       Zpráva o činnosti klubu

2.       Zpráva o hospodaření klubu v roce 2017 a seznámení s finančním rozpočtem na rok 2018

3.       Volba výboru TK na období 2018-2020

4.       Volba delegátů na VČK TJ (úterý 20.3.2018)

5.       Přestávka a občerstvení

6.       Diskuse

7.       Projednání návrhu a schválení usnesení výroční konference tenisového klubu

 

 

—————

Zpět