CENÍK - VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ A BRIGÁDY V ROCE 2020

 
Klubové, členské příspěvky a brigády
kategorie     brigády     cena v Kč
Dospělí muži 5 hod 2.000,-
Dospělí ženy 3 hod 2.000,-
Muži nad 65 let 0 hod     1.600,-
Ženy nad 60 let 0 hod 1.600,-
Dorostenci 5 hod     1.400,-
Dorostenky 3 hod 1.400,-
Žactvo 3 hod 1.400,-
Skříňka člen     -     100,-

Cena kurtu hosté

termín cena v Kč / hod
Pondělí až pátek 8.00 až 15.00 hod 150,-
Pondělí až pátek 15.00 až 20.00 hod 200,-
Sobota, neděle a svátky 9.00 až 20.00 hod 200,-

 

Příspěvky uhraďte do konce dubna. Současně bude do 30.4.2020 uhrazena částka za do té doby neodpracované brigádnické hodiny (150,-Kč/hod).                                 
Usnesení VČK TK ze dne 5.3.2020 z usnesení VH TJ Ruzyně ze dne 26.3.2019.           
                                                                                                                                                                                                    

Způsob úhrady příspěvků a neodpracovaných brigád:

ZPŮSOB ÚHRADY PŘÍSPĚVKŮ A NEODPRACOVANÝCH BRIGÁD:

Bankovním převodem - 

potvrďte si u správce celkovou výši částky k úhradě a následně ji uhraďte na účet číslo 2000242789/2010, do informace pro příjemce uveďte příjmení a jméno člena ( členů ) za které je platba provedena.

 

V PŘÍPADĚ NEUHRAZENÍ PŘÍSPĚVKŮ A NESPLNĚNÍ BRIGÁDNICKÉ POVINOSTI DO KONCE DUBNA NEBUDE PO TOMTO TERMÍNU UMOŽNĚNA HRA (je možno hrát jako host za poplatek).