12.02.2017 12:28

Pozvánka

na Výroční členskou konferenci Tenisového klubu Ruzyně, která se bude konat v sobotu 25.2.2017 od 9,00 hod. v klubovně na tenisových kurtech.

 

                                                                       Srdečně zve výbor TK Ruzyně

 

P.S. Prosíme o předání pozvánky plnoletým členům TK Ruzyně, na které nemáme e-mailovou adresu (a kteří nesledují webové stránky www.tenisruzyne.cz ani nečtou zprávy na nástěnce na kurtech). Zároveň prosíme o zprávu, zda se konference zúčastníte nebo nezúčastníte, a to do 20.2.2017 na e-mail strakak@tiscali.cz (abychom mohli připravit občerstvení „na míru“).

 

Program výroční konference Tenisového klubu Ruzyně

konané dne 25.2.2017

1.       Zpráva o činnosti klubu

2.       Zpráva o hospodaření klubu v roce 2016 a seznámení s finančním rozpočtem na rok 2017

3.       Volba delegátů na VČK TJ (22.3.2017)

4.       Přestávka a občerstvení

5.       Diskuse

6.       Projednání návrhu a schválení usnesení výroční konference tenisového klubu

—————

Zpět