25.01.2015 13:28

Pozvánka

POZVÁNKA

na Výroční členskou konferenci Tenisového klubu Ruzyně, která se bude konat v sobotu 14.2.2015 od 9,00 hod. v klubovně na tenisových kurtech.

                                                                                                                                                                                          Srdečně zve výbor TK Ruzyně

P.S. Prosíme o předání pozvánky plnoletým členům TK Ruzyně, na které nemáme e-mailovou adresu (a kteří nesledují webové stránky www.tenisruzyne.cz ani nečtou zprávy na nástěnce na kurtech). Zároveň prosíme o potvrzení účasti na konferenci do 9.2.2015, abychom mohli připravit občerstvení „na míru“.

 

Program výroční konference Tenisového klubu Ruzyně

konané dne 14.2.2015

1.        Zpráva o činnosti klubu

2.        Zpráva o hospodaření klubu v roce 2014 a seznámení s finančním rozpočtem na rok                     2015

3.        Volba delegátů na VČK TJ

4.        Přestávka a občerstvení

5.        Diskuse

6.        Projednání návrhu a schválení usnesení výroční konference tenisového klubu

 

 

 

 

—————

Zpět