23.01.2014 19:34

Pozvánka na výroční konferenci

 

POZVÁNKA

na Výroční členskou konferenci Tenisového klubu Ruzyně, která se bude konat v sobotu 15.2.2014 od 9,00 hod. v klubovně na tenisových kurtech.

                                                 Srdečně zve výbor TK Ruzyně

P.S. Prosíme o předání pozvánky plnoletým členům TK Ruzyně, na které nemáme e-mailovou adresu (a kteří nesledují webové stránky www.tenisruzyne.cz ani nečtou zprávy na nástěnce na kurtech).

Program výroční konference Tenisového klubu Ruzyně

konané dne 15.2.2014

1.         Zpráva o činnosti klubu

2.         Zpráva o hospodaření klubu v roce 2013 a seznámení s finančním rozpočtem na rok 2014

3.         Volba delegátů na VČK TJ (19.3.2014)

4.         Volba členů výboru TK na následující dvouleté období

5.         Přestávka a občerstvení

6.         Diskuse

7.         Projednání návrhu a schválení usnesení výroční konference tenisového klubu

—————

Zpět